Seksverslaving

Seksverslaving. Het veranderen van gedrag.

Een seksverslaving is buitengewoon veel denken aan seks. Waarbij men met een hoge regelmaat datgene opzoekt wat seksuele opwinding geeft. Er wordt veel tijd en energie besteed aan deze veelal geheime interesse.
Het begint vaak onschuldig maar ongemerkt gaat men steeds meer tijd aan deze interesse besteden. Vaak worden extremere en onveilige situaties opgezocht en wordt er meer geld aan uitgegeven.

Als het geheim ontdekt wordt, heerst er veelal schaamte. Zeker in die gevallen waarin de verslaving heeft geleid tot contact met de politie en/of justitie.

Onze visie

Seksverslaving is niet hetzelfde als een middelen-verslaving, zoals een alcoholverslaving. Het lichaam vraagt namelijk niet om meer seks. Terwijl bij een alcoholverslaafde het brein wel vraagt om meer alcohol. Bij seksverslaving gaat het meer om de spanning die het oproept dan de seks zelf. De spanning leidt af. Van een ander onderliggend probleem. Is dat onderliggende probleem verholpen, dan is de seksverslaving verdwenen.

Contact

Maussen Family Confidants
Paleistraat 1
1012 RB Amsterdam

info@maussenfc.com
Telefoon: +31 (0)20 – 6618135
Telefax: +31 (0)20 – 6618136

Behandelplan

Vanaf de eerste dag onderzoeken wij samen met u uw gedragspatronen en bekijken wij waardoor u uw seksverslaving ontwikkelde. Wij hebben simpele oefeningen om uw eigenwaarde aan te laten groeien. Wij laten u opnieuw kennismaken met uw eigen interesses van vroeger. Wij helpen u vaardigheden te ontwikkelen waardoor u een nieuwe start kunt maken. Daarnaast bekijken wij samen met u en uw partner welke impact de verslaving op uw relatie heeft.

Door uw seksverslaving heeft u vaak psychische schade bij anderen veroorzaakt. Wij laten u inzien dat het goed is om daarvoor oog te hebben. Wie heeft er geleden onder uw verslavingsgedrag? Is er sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag? Soms is het goed om samen te werken met een advocaat, justitie en de slachtoffers.

Voorbeeld

Per cliënt bouwen wij een op maat gesneden traject. Bij een cliënt die graag met techniek bezig was hebben hem weer laten sleutelen bij een in oldtimers gespecialiseerde Mercedes-Benz garage. Een andere cliënt doorliep een stageweek bij een grafisch ontwerpbureau. Andere cliënten doorliepen trajecten bij een professionele theatergroep, bij een fotograaf en bij een dierenarts. Samen met ons grote en gevarieerde netwerk van professionals hebben wij onze cliënten weer plezier in het leven kunnen teruggeven.

Dit gaat samen met de medische begeleiding van een zeer gerenommeerde psychiater en uiteraard van meerdere therapeuten. Uw partner, kinderen, familieleden en vrienden zijn voor ons belangrijke spelers in het traject dat is gericht om u weer gezond te krijgen.

Programma

Veelal bouwen wij voor onze cliënten een programma dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen die u weer in uw eigen kracht zetten. Steeds weer bekijken wij samen met u welke bouwstenen daarvoor nodig zijn. Naast de inzet van een psychiater en overige therapeuten moet u ook fysiek weer gezond worden. Dit wordt bevorderd door goed en gezond te eten en te sporten. Ook ontspanning speelt hierbij een belangrijke rol. Wij leren u dan ook om u volledig te kunnen ontspannen. Uiteindelijk hebben wij uw persoonlijke programma samengesteld en kunnen wij een inschatting maken van de duur van de behandelperiode. Uiteraard zo kort mogelijk en met een zo’n groot mogelijk effect.

Verblijf

U kunt in uw eigen huis verblijven tijdens het gehele traject. In sommige gevallen kunnen wij gezamenlijk beslissen om in de beginperiode een vertrouweling in huis te nemen of iemand die u niet alleen laat. Het liefst zien wij dat u zo veel mogelijk in uw eigen omgeving blijft wonen. Zo voorkomen wij dat u na “terugkomst” uit een kliniek weer in een negatieve stemming terugkeert.

In die gevallen waarin verblijf thuis geen optie is kunnen wij u onderbrengen in een uitstekend hotel. Uiteraard kunt u ook zelf een huis of appartement kiezen op AirBnB in Amsterdam.

Discretie

Voor alle cliënten geldt dat discretie een absolute voorwaarde is voor een behandeltraject. Deze is bij ons uiteraard gewaarborgd.
Onze therapeuten kennen alleen uw voornaam. Zelfs de psychiater kent uw familienaam niet. Bij bloedafnames zorgen wij voor een anoniem onderzoek. Aangezien wij uitsluitend individuele 1-op-1 behandeltrajecten aanbieden vinden geen groepssessies met andere cliënten plaats.

Share This