Om een helder beeld te krijgen hoe wij onze talentontwikkeling bij next generation inhoud geven we u een voorbeeld. Dit vraagstuk is uit de context geplaatst, verknipt en vermengd met andere vragen die wij begeleid hebben. Dit om onze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Talentontwikkeling bij Next Generation

Om u een helder beeld te geven van onze dienstverlening geven we u een aantal voorbeelden. Deze vraagstukken zijn uit de context geplaatst, verknipt en vermengd met andere trajecten die wij begeleid hebben. Dit om onze vertrouwelijkheid te waarborgen. Het bedrijf was in handen van de derde generatie. De kleinzoon die aan het roer stond was echter niet blij met de cultuur van de organisatie. Door de strenge hand van zijn vader heerste er een angstcultuur. Volgens de nieuwe bestuurder durfden mensen geen fouten meer op te biechten en heerste er roddel en achterklap. In ons eerste gezamenlijke gesprek met vader en zoon vond de vader dat er te weinig sturing van zijn zoon uitging. Hij vond dat de harde hand soms ook nodig was. We hebben een paar vergaderingen en functioneringsgesprekken bijgewoond. Het viel ons op dat de zoon snel antwoord gaf op vragen die de medewerkers stelden. Ook op vragen waarop de medewerkers zelf het antwoord hadden moeten weten. Volgens ons waren de medewerkers zich aan het indekken door zelf geen beslissingen te nemen. We onderschreven de angstcultuur zoals de zoon het beleefde. Door iedere keer weer direct te antwoorden doorbrak de kleinzoon die cultuur niet. Hij was juist door tekens weer antwoord te geven aan het bewijzen dat hij even veel verstand van zaken had als zijn vader. Tijdens de functioneringsgesprekken bleek dat de nieuwe bestuurder zich niet helder durfde uit te spreken als iemand onder zijn verwachtingen presteerde. Laat staan dat hij consequenties aan niet gewenst gedrag verbond. Het waren gesprekken met veel goede intenties maar in de afspraken bijzonder vaag. We hebben de kleinzoon bevraagd over zijn visie en leiderschapsstijl. We hebben hem getraind in coachende vraagstellingen en het begrenzen van gedrag. Na twee korte sessies zijn wij hem gevolgd naar de werkvloer. Daar bleek dat er veel vooruitgang was geboekt. Zijn non-verbale overtuigingskracht was ook gegroeid. De medewerkers moesten nog duidelijk wennen dat ze vragen kregen teruggespeeld en zij protesteerden nu en dan tegen de feedback die zij te verwerken kregen. De kleinzoon kwam zichtbaar beter in zijn rol. Na nog wat tips krijgen we nu af en toe een belletje over uitzonderlijke situaties. De rest kan hij zelf goed aan.