Onze mediation bij familieconflicten . Wij geven u een voorbeeld. Dit vraagstuk is uit de context geplaatst, verknipt en vermengd met andere vragenstukken die wij begeleid hebben. Dit om onze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Mediation bij familieconflicten: Broedertwist

Onze hulp wordt door een family office ingeroepen. Bij hun cliënt, een welgestelde familie, was een conflict ontstaan tussen twee broers. Deze ruzie duurde al drie maanden. Er was een patstellingontstaan terwijl er juist nu diverse ingrijpende fiscale besluiten genomen moesten worden. Uit de door ons ontvangen informatie bleek dat de vader van deze twee broers op jonge leeftijd was overleden en dat hij zijn kinderen een van de grootste woninginrichtingbedrijven van Nederland, Beetsma*, had achtergelaten. Beetsma had twee business units. De oudste zoon, Karel, koos voor de grootste tak, namelijk keukenontwerp en inrichting. De jongste zoon, Meindert, kreeg de kleinere tak, meubelontwerp en productie, toebedeeld. Na 25 jaar verkocht Meindert zijn bedrijf. Er waren geen opvolgers binnen zijn gezin. Meindert had zijn bedrijf omgedoopt tot Eurostyle en was met dit bedrijf velen malen winstgevender dan dat van zijn oudere broer. Karel was nog steeds ondernemer. Het ging niet goed met zijn bedrijf dat nog steeds hun achternaam droeg. Het conflict ging volgens het Family Office van Meindert over de erfenis die was vrij gekomen na het recente overlijden van hun moeder. Het betrof een nalatenschap van € 1,2 miljoen en het bureau van hun vader. We besloten na toestemming van beide zonen om te bemiddelen en twee afzonderlijke gesprekken te voeren. Karel, de oudste vertelde dat hij vond dat hij recht had op het gehele bedrag. Hij had het geld nodig om het familiebedrijf en zeker ook de familienaam staande te houden. Meindert had het geld volgens hem niet nodig. Volgens Karel was Meindert het oogappeltje van vader. Hij heeft zich altijd achtergesteld gevoeld ten opzichte van zijn broer. Hij vindt dat hij, als oudste kind, recht heeft op het bureau van vader. Dat voelt voor hem als genoegdoening. In het gesprek met Meindert kwam de moeizame relatie met zijn broer naar voren. Hij weet dat zijn broer hem ziet als het oogappeltje van vader. Hij heeft dat echter nooit zo sterk ervaren. Meindert heeft zijn broer veel geholpen met zijn bedrijf. Hij heeft meerdere leningen verstrekt en uiteindelijk ook een belang in de onderneming genomen. Het totaal aan investeringen van zijn zijde bedraagt beduidend meer dan de € 1,2 miljoen die nu met de erfenis vrijkomt. Hij stelt dat hij nooit is gewaardeerd voor zijn geboden ondersteuning en vindt het niet meer dan redelijk dat de erfenis aan hem toevalt. Over het bureau van vader is hij van mening dat hij de meeste tijd met zijn vader aan dit meubelstuk heeft doorgebracht. Hij heeft er de mooiste herinneringen aan. Ook gezien zijn financiële steun aan zijn broer vindt hij dat er wel iets naar hem toe mag komen. We vinden de broers bereid om met ons rond de tafel gaan zitten. We steken in om de geschiedenis van het conflict te achterhalen. We komen snel op beider relatie met hun vader. Karel vertelt dat hij niet werd gezien als een waardig opvolger van zijn vader en welke impact dit op hem heeft gehad, zijn hele leven lang. Hij stelt dat hij continue door zijn vader werd ‘gewogen’ en te licht werd bevonden. Het heeft bij hem geleid tot grote faalangst. Hij stelt dat hij het bedrijf nu nog steeds voortzet om zijn vader het tegendeel te bewijzen. Dat hij het wél kan. Nu vader is overleden weet hij niet meer wat hij moet doen. Beide broers tonen hun emotie. Meindert vertelt hoe hoog de druk bij hem was omdat vader veel van hem verwachtte. Vader vond hem bijzonder. Hij voelde de druk om dan ook bijzonder te doen. Na zijn scheiding heeft hij hulp gezocht van een psycholoog en heeft hij zijn verleden achter zich kunnen laten. Meindert heeft een meer liefdevolle blik naar zijn overleden vader. We vragen aan Karel hoe hij denkt dat zijn hulpvragen zijn ervaren door Meindert. Voor het eerst kan Karel zich nu echt inleven in de positie van Meindert. We vragen Meindert hoe hij denkt dat Karel het ervaart dat zijn bedrijf kleiner is dan dat van hem. De ingegraven standpunten worden losgelaten. Het wordt een lange en emotionele bijeenkomst. Zij komen zelf tot de oplossing dat Meindert het bureau krijgt. Het geld wordt gedeeld. Meindert stopt de helft van zijn deel in de onderneming van Karel, op voorwaarde dat Karel nog eens met ons praat over zijn motivatie om toch nog te blijven ondernemen. Karel is verheugd met de ondersteuning van Meindert en belooft een afspraak met ons in te plannen. In sessie die volgde deelde Karel ons mede dat hij met ondernemen wil stoppen. We bespreken zijn overwegingen en leggen hem uit dat hij zo de wedstrijd heeft verloren van zijn vader. Dat wij zijn eigen conclusie, dat hij zijn leven verkeerd geleid heeft, te wrang vinden. We houden hem een toekomst voor waarin hij, gebaseerd op zijn eigen motivatie, het bedrijf voortzet. We komen op wat hij nu zo mooi vindt aan de onderneming. Met nieuw verworven elan loopt hij de deur uit. Hij leidt het bedrijf nog steeds, met succes. Hij heeft inmiddels een groot deel van de leningen van zijn broer Meindert afgelost. We hebben nog regelmatig contact met Karel. Onder meer over de wijze waarop hij zijn senior medewerkers op een hoger niveau kan laten functioneren.