Om een helder beeld te krijgen wat onze dienstverlening, gezinsondersteuning inhoud geven we u een paar voorbeelden. Deze vraagstukken zijn uit de context geplaatst, verknipt en vermengd met andere vragen die wij begeleid hebben. Dit om onze vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

Systeemtherapie op de klacht: Beoogd opvolger deugt niet:

Vader besloot langer door te werken in zijn onderneming. De zoon uit zijn tweede huwelijk zou het stokje overnemen maar had zijn studie nog niet afgerond. Tijdens het derde jaar van de HEAO ontspoorde de zoon volledig. Hij smeet met geld. Reed de favoriete auto van vader total loss en gebruikte veel cocaïne. Na een gemeenschappelijke aftrap zijn we vooral met de zoon in gesprek gegaan. Over de druk van de familie en de verwachtingen die zijn vader van hem had en over het ‘uitvoelen’ van zijn eigen beleving en motivatie. De zoon voelde zich leeg en gedomineerd door zijn vader. De gedachte dat hij in de voetsporen van zijn vader zou moeten treden maakte hem vleugellam. We hebben een aantal vader-zoon gesprekken begeleid waarin vader zijn onbegrip en kwaadheid heeft geventileerd naar zijn zoon. Doordat zijn zoon zijn studie verwaarloosde moet vader namelijk blijven doorwerken. De zoon heeft verteld wat de impact was van de verwachtingen van zijn vader. In een traject van anderhalf jaar heeft de zoon uiteindelijk besloten een eigen bedrijf in de zelfde branche op te zetten. Vader heeft zijn bedrijf verkocht en is inmiddels een geliefd lid de raad van advies van het bedrijf van zijn zoon. Beiden zijn trots op elkaar. De band is goed. Het gemis van voortzetting van het bedrijf van vader blijft voor beiden voelbaar.

Systeemtherapie bij opvolgingsproblematiek:

Een juweliersfamilie vroeg hulp bij hun onderlinge twisten. De zoon kaartte de problemen bij ons aan. Zijn klacht was dat zijn ouders niet wilden stoppen met hun werkzaamheden, ondanks hun gepensioneerde leeftijd en eerdere beloften. De ouders verweten hun zoon hen te chanteren en incapabel te zijn. Tijdens hun ruzies dreigde de zoon zijn kinderen niet meer bij de grootouders te laten logeren. Zij zouden hun kleinkinderen eigenlijk niet meer mogen zien.
Na een gezamenlijke aftrap van ons ondersteuningstraject hebben wij afzonderlijke gesprekken gevoerd. De zoon voelde zich vaak machteloos en niet gewaardeerd voor hetgeen hij voor de onderneming deed. Na meerdere gesprekken met vader onthulde hij de reden waarom hij niet wilde stoppen. In zijn kinderjaren was hij mishandeld. Hij veronderstelde dat, als hij niet meer zou werken, de herinneringen uit die tijd weer pijnlijk naar boven zouden komen. Hij wilde blijven doorwerken tot zijn dood.

In een plenair overleg heeft hij dit kenbaar gemaakt. In overleg hebben wij deze man doorverwezen naar een EMDR-therapeute binnen ons eigen netwerk. In 4 korte sessies was de man verlost van de pijnlijkheid van zijn herinneringen. Toch wilde hij graag blijven doorwerken. In samenspraak met de zoon hebben we voor een situatie gekozen dat vader kon blijven ontwerpen. Samen met zijn vrouw reist hij nu over de wereld om inspiratie op te doen en werkt hij nog hard om nieuwe collecties te kunnen lanceren. De zoon heeft nu de vrije hand in de bedrijfsvoering. Het verwijt van zijn vader onvoldoende sturing te geven aan het bedrijf hebben wij opgepakt door hem te coachen in het uitdragen van zijn visie en het stellen van grenzen aan zijn medewerkers.

Wij hebben hem begeleid in meetings waarin wij hem praktische tips aanreikten. Hij werkt nu geheel zelfstandig en in volledige harmonie met zijn familie. De kleinkinderen logeren regelmatig bij hun grootouders.