Om een helder beeld te krijgen van onze dienstverlening coaching en therapie geven wij u twee voorbeelden. Deze vraagstukken zijn uit de context geplaatst, verknipt en vermengd met andere vragenstukken die wij begeleid hebben. Dit om onze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Voorbeeld Coaching – Therapie

Een CEO heeft ons de opdracht gegeven zijn COO presentatievaardigheden bij te brengen. De COO had veel commentaar gekregen over de manier waarop hij een zware reorganisatie had aangekondigd. Met “Presenteren is niet mijn grote hobby” verdedigde hij zich naar zijn directe omgeving. Wat opviel in ons gesprek was dat de COO levendig sprak en op een uitermate prettige manier contact maakte. Wij begrepen allebei niet het verschil tussen deze situatie en de recente presentatie voor de grote groep. Wij vroegen hoe zijn carrière was verlopen. Wat ons verbaasde was dat de COO geen echte keuzes in zijn leven had gemaakt. Hij was zeer talentvol en was altijd “overal in gerold.” Zijn vader was een bekend industrieel. Het netwerk van zijn vader was groot en de schoolcarrière was voor hem uitgestippeld. De COO kwam tot inzicht dat hij feitelijk het leven leidde dat zijn vader voor hem had uitgestippeld. Dat paste hem goed. Hij voelde zich gelukkig. Op onze vraag of hij ook trots was op wat hij had bereikt viel hij stil. Deze succesvolle man was niet trots op zichzelf, hij had een laag zelfbeeld. Dat verklaarde waarom hij zichzelf niet voor een grote groep kon presenteren. Volgens zijn nieuwe inzicht presenteerde hij niet zichzelf maar juist de man die hij volgens zijn vader had moeten zijn. Zijn eerste reactie was om onmiddellijk te stoppen met zijn werk. We hebben hem hiervan weerhouden. Hij voelde zich gelukkig met zijn werk en zijn leven. Wij hebben hem begeleid om afscheid te nemen van het beeld dat zijn vader hem had opgedrongen. Hij werd zich bewust waarin zijn ‘zijn’ verschilde met dat van ‘de gewenste zoon’. Met ‘mind mapping’ zijn we de diepte ingegaan en hebben wij samen gezocht naar zijn eigen identiteit en zijn persoonlijke groeidoelstellingen. Met diverse oefeningen hebben wij zijn verminderde eigenwaarde laten groeien. Hij is in functie gebleven maar heeft zijn rol op geheel authentieke wijze ingevuld. Vol zelfvertrouwen en energie verzorgt hij tegenwoordig presentaties die, los van de inhoud, alom worden gewaardeerd. De CEO heeft geen inhoudelijke kennis van dit traject. Hij heeft ons laten weten dat hij niet alleen een goed presenterende COO heeft teruggekregen maar boven alles een man die nu zelfverzekerder dan ooit inhoud aan zijn functie geeft.

Rouwbegeleiding

De zoon neemt contact met ons op met de vraag zijn moeder te helpen om het verlies van haar man te verwerken. Zijn vader is anderhalf jaar geleden overleden. De zoon ziet geen voortgang in het verwerkingsproces bij zijn moeder en maakt zich zorgen. Ze heeft medicatie van haar huisarts voorgeschreven gekregen maar dat heeft volgens haar geen effect. Ze wil beslist niet naar een psycholoog omdat ze haar gedrag niet gek vindt. Wij mogen van zijn moeder langskomen. Ze wil niet dat haar zoon zich zorgen maakt om haar. We vragen haar waarom zij denkt dat haar zoon zich over haar bezorgd zou voelen. Wij vragen haar ook hoe zij haar eigen rouwproces ervaart en in hoeverre zij hierover open en eerlijk is naar haar vriendinnen. De weduwe zegt niemand tot last te willen zijn. We geven haar aan dat ze dan wel wat alleen staat met haar rouw en haar verdere toekomst. Wij vragen haar wat het voor haar zo moeilijk maakt om de dood van haar man te verwerken. Zij geeft aan zich schuldig te voelen. Ze heeft voor haar gevoel te weinig gedaan tijdens het lange ziekbed van haar man. We vragen haar of ze daarover met ons wil praten. Dat wil ze. Iemand tot last zijn en daarvoor betalen voelt voor haar toch prettiger dan haar vriendinnen met haar verhaal op te zadelen. Ze wil ons graag ontvangen, drie keer doordeweeks ‘op de koffie’. We wandelen veel door de tuin. Ze deelt haar schuldgevoelens met ons. We komen samen achter haar achterliggende gedachten en gevoelens. Ze ziet in dat ze ook voordeel heeft bij het blijven rouwen. We bespreken met haar waar ze tegen opziet om weer volop in het leven te staan, zonder haar man. Na twee maanden van veel verdriet wil ze langzaam aan weer kleine sociale bijeenkomsten bezoeken. Wij stellen samen met haar een lijstje op met activiteiten die voor haar gemakkelijk te ondernemen zouden zijn en een lijstje met activiteiten die voor haar lastig liggen. Wij begeleiden haar de eerste keer naar een bezoek aan de opening van een expositie van een galerie. Ze is blij niet alleen te staan en op ons te kunnen terugvallen. De frequentie van onze bezoeken neemt geleidelijk aan af. Ze zoekt haar vriendinnen weer meer op. Een enkele keer chaperonneren wij haar nog als een bijeenkomst haar erg aan haar man doet denken.