Next Generation

Talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap

U wilt uw kinderen de best mogelijke omgeving en ondersteuning bieden. Het familievermogen speelt hierin ook een rol. Het spanningsveld ligt tussen het – als ouder – willen ontwikkelen van de talenten van uw kinderen en het laten ontstaan van de eigen behoeften van het individuele kind. Een te grote druk van de ouders geeft gedwee gedrag van kinderen of een valse drive. Door te lang te wachten op de ontwikkeling van de eigen behoeften van kinderen creëert u gemiste kansen die op latere leeftijd tot grote problemen kunnen leiden. In dit speelvlak kiest u telkens tussen ‘ingrijpen’ of ‘laten gaan’. Elke ouder maakt hierin onbewust fouten. Zolang u goede intenties heeft is alles herstelbaar. Om ingrepen of fouten bespreekbaar te maken kan het goed zijn om een specialist in te schakelen die alles naar boven krijgt en elke partij gehoord laat worden. Familiebanden zijn nu eenmaal niet door te snijden. Mogelijke onderwerpen van gesprek tijdens de schoolgaande periode van uw kind of kinderen:
  • Gebrek aan drive bij een kind of uw vermoeden van een depressie.
  • Onverantwoordelijk gedrag en/of  een gebrek aan verantwoordelijkheid van een kind.
  • Onder de maat presteren op school.
  • Het kind kan geen keuze maken in beroepskeuze of carrière pad.
  • Een kind wil aan alles voldoen om u in het bedrijf op te volgen. U vindt dat geweldig maar heeft uw twijfels of dit ideale plaatje wel klopt. Doet het kind het wel voor zichzelf of alleen om u een plezier te doen?
  • U maakt zich zorgen of uw kind de verantwoordelijkheid van het nalatenschap aankan en wilt zijn draagkracht vergroten.
Mogelijke onderwerpen van gesprek tijdens het werkzame leven van uw kind of kinderen:
  • Is een van uw kinderen geschikt om het bedrijf op te volgen?
  • Uw kind vindt het lastig zich te verhouden tot de ballast van uw familienaam en reputatie van het  familiebedrijf.
  • Uw vindt dat uw kind klaar is voor een bestuurlijke functie maar wil zijn persoonlijk leiderschap nog verder ontwikkelen.
  • Uw kinderen, die niet werkzaam zijn in het bedrijf maar wel eigenaar zijn, zoeken naar een zinvolle invulling van hun rol.

Contact

Maussen Family Confidants
Herengracht 518
1017 CC Amsterdam

info@maussenfc.com
Telefoon: +31 (0)20 – 6618135

Next generation; Persoonlijk leiderschap en assessments

Door onze jarenlange ervaring in leiderschapstrajecten hebben wij een mix ontwikkeld  tussen visieontwikkeling, leiderschap en het praktisch sturing geven aan een bedrijf of afdeling. Veelal beginnen dergelijke trajecten met een assessment die als nulmeting dient. Samen met u bepalen wij uw einddoel. Wij bieden ‘begeleiding op maat’, blijven hierin altijd praktisch zien u het liefst op uw eigen ‘werkvloer’. Wij begeleiden u gedurende de dag, ook tijdens vergaderingen. Wij kijken hoe u uw contactmomenten met de medewerkers gebruikt en geven u praktische tips over de wijze waarop u uw invloed kunt vergroten. Het verschil tussen theoretische modellen en uw weerbarstige praktijk zal verdwijnen. Door onze aanwezigheid is het voor iedereen duidelijk dat er binnen uw organisatie ‘geleerd’ mag worden.

Verbetertrajecten

In samenwerking met een arbeidsrechtjurist bieden wij verbetertrajecten aan. Wij spreken samen met u én met diegene die volgens u onder de maat presteert, een niet-vrijblijvend traject af. Wij omschrijven het huidige functioneren en de klachten die daarover zijn geuit. Wij trainen en coachen op de vaardigheden waar de persoon in kwestie ‘onder presteert’. Wij gaan met hem/haar mee naar het werk en zoeken naar platforms om zijn/haar nieuwe vaardigheden te etaleren. Wij leggen elke begeleidingssessie schriftelijk vast. Aan het eind van het traject bekijken wij of de begeleiding het gewenste rendement heeft opgeleverd. Bij disfunctioneren heeft u voldoende jurisprudentie voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. > Case Next Generation
Share This