Burn-out doet uw leven stoppen.

Burn-out doet uw leven stoppen.

Iedereen heeft wel eens een periode in zijn leven waarin er veel gebeurt. U ondervindt veel stressvolle momenten in een dag. Om deze momenten te kunnen verwerken droomt u tijdens uw slaap gemiddeld langer dan normaal. Dit zijn stressvolle dromen. Uw lichaam komt niet meer tot rust. U bent dan overspannen.

De symptomen van overspannenheid zijn:

  • Een opgejaagd gevoel.
  • Prikkelbaar en humeurig.
  • Erg alert op van alles om u heen.
  • Soms het overzicht kwijt.
  • Moeite met plannen.

Mocht deze situatie zich een tijd voortduren, dan kunt u een burn-out krijgen. U bent dan voor u gevoel ‘op’.

De symptomen van een burn-out zijn:

  • Snel emotioneel.
  • Leeg en uitgeput gevoel.
  • Extreme vermoeidheid.
  • Geheugenproblemen.
  • Concentratieverlies.

Onze visie

Bij stressvolle situaties geven onze hersenen signalen af om adrenaline en cortisol aan te maken. Deze hormonen sporen uw lichaam aan om tot actie over te gaan. Als dit proces niet meer goed verloopt zijn er twee belangrijke aspecten waarnaar moet worden gekeken. Als eerste het medische aspect. In hoeverre is de belastbaarheid van het lichaam afgenomen? Hoe kan het zich fysiek herstellen? Als tweede het psychische effect. Wat zijn de veroorzakers van de stress?

Onze begeleiding is dan ook gericht op het bieden van zowel medische als psychische ondersteuning.

 

Behandelplan

Samen met een psychiater bekijken wij de ernst van uw burn-out. Zodra wij zicht hebben op uw belastbaarheid starten wij een op maat gemaakt programma op dat u maximaal uitdaagt zonder dat u over uw eigen grenzen heen gaat.

Het programma kent naast fysieke bouwstenen ook therapeutische gesprekken. U leert waardoor u stress ontwikkelt. Wij helpen u vervolgens om anders om te gaan met stressvolle situaties. En vaardigheden te ontwikkelen om in deze situaties keuzes te kunnen maken waardoor u goed met de stress leert om te gaan.

Daarnaast onderzoeken wij samen met u, uw partner, vrienden en/of familie waardoor u uw overspannenheid of burn-out heeft ontwikkeld.

Voorbeeld

Per cliënt bouwen wij een op maat gesneden traject. Bij een cliënt die graag met techniek bezig was hebben hem weer laten sleutelen bij een in oldtimers gespecialiseerde Mercedes-Benz garage. Een andere cliënt doorliep een stageweek bij een grafisch ontwerpbureau. Andere cliënten doorliepen trajecten bij een professionele theatergroep, bij een fotograaf en bij een dierenarts. Samen met ons grote en gevarieerde netwerk van professionals hebben wij onze cliënten weer plezier in het leven kunnen teruggeven.

Dit gaat samen met de medische begeleiding van een zeer gerenommeerde psychiater en uiteraard van meerdere therapeuten. Uw partner, kinderen, familieleden en vrienden zijn voor ons belangrijke spelers in het traject dat is gericht om u weer gezond te krijgen.

Programma

Veelal bouwen wij voor onze cliënten een programma dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen die u weer in uw eigen kracht zetten. Steeds weer bekijken wij samen met u welke bouwstenen daarvoor nodig zijn. Naast de inzet van een psychiater en overige therapeuten moet u ook fysiek weer gezond worden. Dit wordt bevorderd door goed en gezond te eten en te sporten. Ook ontspanning speelt hierbij een belangrijke rol. Wij leren u dan ook om u volledig te kunnen ontspannen. Uiteindelijk hebben wij uw persoonlijke programma samengesteld en kunnen wij een inschatting maken van de duur van de behandelperiode. Uiteraard zo kort mogelijk en met een zo’n groot mogelijk effect.

Verblijf

U kunt in uw eigen huis verblijven tijdens het gehele traject. In sommige gevallen kunnen wij gezamenlijk beslissen om in de beginperiode een verpleegster in huis te nemen of iemand die u niet alleen laat. Het liefst zien wij dat u zo veel mogelijk in uw eigen omgeving blijft wonen. Zo voorkomen wij dat u na “terugkomst” uit een kliniek weer in een negatieve stemming terugkeert.

In die gevallen waarin verblijf thuis geen optie is kunnen wij u onderbrengen in een uitstekend hotel. Uiteraard kunt u ook zelf een huis of appartement kiezen op AirBnB in Amsterdam.

Discretie

Voor alle cliënten geldt dat discretie een absolute voorwaarde is voor een behandeltraject. Deze is bij ons uiteraard gewaarborgd.
Onze therapeuten kennen alleen uw voornaam. Zelfs de psychiater kent uw familienaam niet. Bij bloedafnames zorgen wij voor een anoniem onderzoek. Aangezien wij uitsluitend individuele 1-op-1 behandeltrajecten aanbieden vinden geen groepssessies met andere cliënten plaats.

Share This