Mediation bij familieconflicten

In onze mediation bij familieconflicten gaan wij verder dan reguliere mediation. Het zoeken naar een verdraagbare oplossing. Wij onderzoeken samen met u wat de onderliggende patronen zijn. Vanuit diep wederzijds begrip en begeleiding in ander gedrag is de gevonden oplossing duurzaam.

Mediation bij familieconflicten en het familievermogen

Elke familie gaat anders om met haar bezit. De mogelijkheden die het creëert  en de verantwoordelijkheden die het geeft worden door iedere betrokkene anders ervaren. Door het vermogen komen familiebanden geregeld onder druk te staan.  Om de lieve vrede te bewaren zijn vermogende personen vaak bereid om een helpende hand te bieden  terwijl zij zelf geen verantwoordelijkheid voor de ontstane problemen dragen.  Hierdoor kan scheefgroei binnen de familie ontstaan. In veel gevallen is er een gebrek aan waardering ontstaan of knelt een sobere levensstijl waarin te weinig genegenheid wordt ervaren. Het is onze ervaring dat de onderlinge spanningen niet los gezien kunnen worden van de familiecultuur en de ontstaans- geschiedenis van het vermogen. Binnen deze context begeleiden wij u graag naar een oplossing die passend is voor alle belanghebbenden. Uit onze ervaring blijkt dat problemen in de familie niet gemanaged kunnen worden door juristen en notarissen. U zult eerst het gesprek met uw familie moeten aangaan. Waarschijnlijk heeft u gegronde redenen om hier tegen op te zien. Onze hulp in een dergelijk proces kan voor u en uw familie juist goed van pas komen. Na een vrijblijvende kennismaking besluiten wij gezamenlijk welke insteek wordt gekozen om het gesprek met uw familieleden aan te gaan. In deze ontmoetingen kanaliseren wij de emoties en zoeken wij naar de onderlinge verbinding. Als de hitte uit een eventueel conflict is afgekoeld kunnen afspraken en wederzijdse verwachtingen door juristen en notarissen worden vastgelegd.

Contact

Maussen Family Confidants
Herengracht 518
1017 CC Amsterdam

info@maussenfc.com
Telefoon: +31 (0)20 – 6618135

Mogelijke onderwerpen van gesprek in mediation bij familieconflicten:

  • Een verdeelde erfenis verwordt tot een onderlinge twist. Het gaat om geld maar onder de tafel gaat het ook om zwarte schapen en oogappeltjes die elkaar niet kunnen of willen begrijpen.
  • Een familielid heeft een niet-renderende onderneming. Hoewel het businessmodel niet klopt kan niemand hem of haar stoppen. De ondernemer heeft de goede naam van de familie gekoppeld aan het bedrijf. Zo gijzelt deze persoon zowel de familie als het familiekapitaal teneinde geld te blijven ontvangen.
  • Er is een verwijdering tussen u en een  deel van de familie die niet vermogend is. Zij voelen zich er niet meer bij horen terwijl u hen er wel graag bij wilt houden. Het maakt u eenzamer.
  • Een vermoeden van incest binnen de familie.
  • Mediaoptreden van een familielid terwijl er was afgesproken om deze aandacht niet op te zoeken.
  • Er lekt een schandaal uit of er wordt geroddeld over uw familie. De media verwachten  een reactie.  U heeft hierin behoefte aan begeleiding om of tot een juiste reactie te komen of om géén reactie te geven. U kunt kiezen voor  een externe woordvoerder.
  • U maakt zich zorgen om de wijze waarop uw familieleden (social) media gebruiken.
> Case mediation bij familieconflicten
Share This