Dienstverleining

Onze dienstverlening focust zich op zes gebieden:

Coaching – Therapie

Als u van mening bent dat u of een van uw familieleden mentale ondersteuning nodig heeft, dan wilt u een specialist die tijd én aandacht heeft.

lees meer over ‘coaching’…

Relatietherapie

Elk huwelijk heeft crisissen nodig om zich te kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden of levensfases. Ingesleten patronen kunnen wel degelijk verlaten worden. De oude gewoontes hebben de relatie veelal gediend om zorgvuldig met elkaar om te gaan. Als de omstandigheden veranderen maar de gewoontes bij een partner blijven terwijl de ander zich wel wil aanpassen, dan ontstaat er verwijdering van elkaar. Die verwijdering ontstaat ook als de persoonlijke ontwikkeling van de ene partner snel verloopt en hij of zij het gevoel heeft dat de ander hierin achterblijft.

lees meer over ‘relatietherapie’…

Systeemtherapie

Gezinnen hebben veel taken uit te voeren. Een gezonde partnerrelatie te onderhouden. Het opvoeden van de kinderen. Contacten onderhouden met de families, vriendenkringen en maatschappelijk succesvol zijn. Gezinsleden hebben onderling soms verwachtingen van elkaar die door de ander niet uitgevoerd wordt. De spanning die dat geeft is voor alle gezinsleden voelbaar. Er is sprake van een onderlinge beïnvloeding.

lees meer over ‘systeemtherapie’…

Conflicten binnen de familie

Bij conflicten gaan wij verder dan mediation. Het zoeken naar een verdraagbare oplossing. Wij onderzoeken samen met u wat de onderliggende patronen zijn. Vanuit diep wederzijds begrip en begeleiding in ander gedrag is de gevonden oplossing duurzaam.

lees meer over ‘conflicten binnen de familie’…

Talentontwikkeling – Leiderschap

U wilt uw kinderen de best mogelijke omgeving en ondersteuning bieden. Het familievermogen speelt hierin ook een rol. Het spanningsveld ligt tussen het – als ouder – willen ontwikkelen van de talenten van uw kinderen en het laten ontstaan van de eigen behoeften van het individuele kind. Een te grote druk van de ouders geeft gedwee gedrag van kinderen of een valse drive.

lees meer over ‘talentontwikkeling – leiderschap’…

Criciscommunicatie – Reputatiemanagement

Vermogende en ondernemende families trekken veel aandacht in de media, zeker als er zich calamiteiten voordoen. Er ontstaat een groot risico voor de reputatie van de onderneming én van de familie als de media ongenuanceerde of onjuiste informatie publiceert.  Het kan lastig zijn om tijdens een calamiteit een eenduidig verhaal te blijven vertellen, zeker als meerdere familieleden het woord willen voeren.

lees meer over ‘crisiscommunicatie – reputatiemanagement’…

 

 

Share This